Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb Klubu Seniora w Kijewie Królewskim

Kijewo Królewskie, 02.12.2019 r.
Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
Nazwa zadania: Roboty budowlane dla potrzeb Klubu Seniora w Kijewie Królewskim
Termin realizacji: do 31.12.2019 r.
Warunki płatności: do 7 dni po wystawieniu faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.
Termin składania ofert: do 05.12.2019 r. do godziny 10:00.
Sposób składania ofert: 
- pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie. 
- fax pod nr: 56 686 70 56
- e-mail na adres: m.melerski@kijewo.pl
Podstawowe informacje na ofercie: zgodnie z formularzem ofertowym
Zakres robót: zgodnie z dokumentacją techniczną
Osoba do kontaktu: Michał Melerski, podinspektor ds. budowlanych, tel. kom.: +48 608189273.
Załączniki:
- Treść zapytania z formularzem ofertowym: pobierz (21kB) plik
- Dokumentacja techniczna z przedmiarem robót: pobierz (6016kB) zip

Pytania i odpowiedzi do treści i przedmiotu zapytania pobierz (225kB) pdf

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z uzyskaną punktacją pobierz (203kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Melerski (2 grudnia 2019)
Opublikował: Michał Melerski (2 grudnia 2019, 12:30:16)

Ostatnia zmiana: Michał Melerski (5 grudnia 2019, 10:48:52)
Zmieniono: dodano zestawienie ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1198