2020

2020

Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji, zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r., znak - [...]

metryczka