Mapa Biuletynu

 transmisja obrad rady gminy
 Władze i organy
  · Wójt
  · Sekretarz
  · Skarbnik
  · Rada Gminy
  · · 2018-2023
  · · 2014-2018
  · · 2010-2014
  · Sołectwa
 Urząd Gminy
  · Dane teleadresowe
  · Godziny urzędowania
  · Organizacja urzędu
  · Wzory wniosków
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  · Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  · Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy Kijewo Królewskie
  · · 2018-2023
  · · 2014-2018
  · · 2010-2014
 Majątek i FINANSE Gminy
  · Budżet
  · · 2020
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013-2006
  · Sprawozdania
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2008-2012
  · Raport o stanie gminy
  · Pomoc publiczna
  · · 2020
 Prawo Lokalne
  · Uchwały
  · Sesje i Komisje Rady Gminy
  · Protokoły
  · · 2018-2023
  · · 2014-2018
  · · 2010-2014
  · · 2006-2010
  · Imienne wykazy głosowań
  · Zarządzenia
  · Statut
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Opłaty i podatki
 Informacje o środowisku
 Program Rewitalizacji
 KARTY INFORMACYJNE SIOS
 Jednostki organizacyjne
  · GOPS w Kijewie Królewskim
  · SPZOZ w Kijewie Królewskim
  · Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim
  · Szkoła Podstawowa w Brzozowie
  · Szkoła Podstawowa w Trzebczyku
  · Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim
  · Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim
 sprawy do załatwienia
  · Dowody osobiste
  · Ewidencja ludności
  · Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  · Rejestry i ewidencje
 Ogłoszenia o przetargach
  · zamówienia OSP
  · Przetargi
  · Zapytania ofertowe
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień
 Ogłoszenia
 Obwieszczenia
 Wybory
  · Sejm i Senat RP
  · · 2019
  · · 2015
  · · 2011
  · Wybory Prezydenckie
  · · 2020
  · · 2020.06.28
  · · 2015
  · · 2010
  · Wybory Samorządowe
  · · 2018
  · · 2014
  · · 2010
  · Wybory Samorządowe - uzupełniające
  · · 2017
  · · 2013
  · · 2012
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego
  · · 2019
  · · 2014
  · Referendum Ogólnokrajowe
  · · Referendum ogólnokrajowe 2015
  · Wybory Ławników Sądowych
  · · 2020-2023
  · Wybory do Izb Rolniczych
 Petycje
 Powszechny Spis Rolny
  · 2020
  · 2011
 Praca
 Informacje inne
  · Rejestry i ewidencje
 ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
  · Dane teleadresowe
  · Organy Związku
  · Podjęte uchwały