Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Prezentacja projektu Programu Rewitalizacji

Dnia 5 października odbyło się 2 spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023. Podczas spotkania zaprezentowany został zarys projektu Programu. Uwagi do projektu prosimy [...]

Programu Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023

Gmina Kijewo Królewskie opracowuje Programu Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023. Podstawą do skonstruowania Programu jest dokument stworzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. Zasady [...]

metryczka