Imienne wykazy głosowań

Imienne wykazy głosowań

III sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie

Proponowany porządek obrad.   1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia III Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 2.    Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy [...]

II sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie

Porządek obrad sesji. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia II Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. Przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy Kijewo [...]

I sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie

Proponowany porządek obrad po zmianach wprowadzonych na sesji.1.    Otwarcie sesji.2.    Złożenie ślubowania przez radnych.3.    Złożenie ślubowania przez wójta.4.    Przyjęcie [...]

XLV Sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie

Proponowany porządek obrad po zmianach wprowadzonych na sesji. 1.      Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XLV Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.  2.      Przyjęcie porządku [...]

Sesja XXXV

Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XXXV Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 3. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady [...]

Sesja XXXIII - Imienne wykazy głosowań

Porządek obrad po zmianach: Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XXXIII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. Sprawozdanie z pracy wójta i wykonania uchwał za [...]

Sesja XXXII -Imienne wykazy głosowań

Na wniosek Wójta Gminy Kijewo Królewskie, do porządku obrad dodano dwa punkty: Punkt 6. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu [...]

Sesja XXIX - Imienne wykazy głosowań

Wójt Gminy Kijewo Królewskie zawnioskował  do Rady Gminy o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punkt 15, punktu brzmiącego: Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Kijewo [...]

Sesia XXIII - Imienne wykazy głosowań

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy po zmianach: 1.      Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 2.      Przyjęcie porządku obrad XXIII [...]

Sesja XXII - Imienne wykazy głosowań

Porządek XXII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie po zmianach: Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XXII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.  Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Kijewo [...]

Sesja XIII - Imienne wykazy głosowań

Porządek obrad sesji i imienne wykazy głosowań - [...]

Sesja X - imienne wykazy głosowań

Porządek obrad po zmianach - [...]

Sesja IX - imienne wykazy głosowań

Porządek obrad po zmianach - [...]

Sesja VIII - imienne wykazy głosowań

Punkt 2 obrad głosowanie nr 1 - [...]

Sesja VI - imienne wykazy głosowań

Punkt 2 obrad głosowanie nr 1 [...]

Sesja IV - imienne wykazy głosowań

Sesja IV - imienne wykazy głosowań [...]

metryczka