Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

10.06.2024 r. - zapytanie ofertowe nr 1/2024 dot. Renowacja i rekonstrukcja organów w kościele parafialnym w Kijewie Królewskim

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca zaprasza do złożenia oferty dotyczącej "Renowacji i rekonstrukcji organów w kościele parafialnym w Kijewie Królewskim".Przedmiotem zamówienia jest renowacja i rekonstrukcja organów w kościele [...]

23.11.2022 r. - zapytanie ofertowe zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2022/2023

Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2022/2023Termin składania ofert: 28.11.2022 r. godz. 12:00Treść zapytania: [...]

Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Kijewo Królewskie, dnia 12.09.2022 r.RGK.271.1.2.2022Zaproszenie do złożenia ofertyGmina Kijewo Królewskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:„Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania [...]

22.08.2022 - zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Kijewo Królewskie oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2025 r."

Zapytanie ofertowe dla postępowania prowadzonego w celu udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto. Zamawiający serdecznie zaprasza do złożenia ofert cenowych w ramach niniejszego postępowania, [...]

25.02.2022 r. - zapytanie ofertowe dot. kruszenia gruzu

Zapytanie ofertowe dot. kruszenia gruzu na terenie Zamawiającego w 2022 roku.Załączniki:1. Treść zapytania ofertowego [...]

Zapytanie ofertowe wymiana windy w SP ZOZ w Kijewie Królewskim

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim.Załaczniki:1) Treść zapytania i warunki [...]

Zakup wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego do Klubu Seniora w Kijewie Królewskim

Kijewo Królewskie, 16.12.2021 r.Zapytanie Ofertowe 4/2021Gmina Kijewo Królewskie (realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Szlacheckiej 1 - Zakup [...]

09.12.2021 r. - zapytanie ofertowe zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2021/2022

Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2021/2022Termin składania ofert: 14.12.2021 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: zał. nr 2 - Wykaz sprzętu   zał nr 3 - Mapa poglądo [...]

Sukcesywna dostawa pelletu.

Termin składania ofert: 28.10.2021r. Treść zapytania ofertowego: [...]

Sukcesywna dostawa ekogroszku workowanego

Termin składania ofert: 12.10.2021 r. do godz. 13:00 Zapytanie ofertowe - [...]

Sukcesywna dostawa eko-groszku

Termin składania ofert: 06.09.2021 r. godz 13:00.Zapytanie ofertowe: [...]

Sukcesywna dostawa pelletu

Termin składania ofert: 06.09.2021 r. godz. 13:00Treść zapytania ofertowego: [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 3 – RTV AGD i Akcesoria.

Kijewo Królewskie, 26.08.2021 r.Zapytanie Ofertowe - część 3Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Szlacheckiej 1a – część 3 – RTV [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 2 – RTV AGD i akcesoria.

Kijewo Królewskie, 09.08.2021 r.  Zapytanie Ofertowe - cześć 1 Uwaga! Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z powodu błędów formalnych.Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 1 – meble.

Kijewo Królewskie, 09.08.2021 r.Zapytanie Ofertowe - cześć 1 Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Szlacheckiej 1a – część 1 – meble.I.  Specyfikacja [...]

20.11.2020 r. - zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2020/2021

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: [...]

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Gmina Kijewo Królewskie Termin składania ofert - 18.03.2020 r. godzina: 10:00 [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 3 – Meble.

Kijewo Królewskie, 16.12.2019    Zapytanie Ofertowe - cześć 3  Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Św. Wawrzyńca 4 – część 3 – [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 2 – RTV AGD + akcesoria.

Kijewo Królewskie, 16.12.2019    Zapytanie Ofertowe - cześć 2  Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Św. Wawrzyńca 4 – część 2 – RTV AGD [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 1 – rehabilitacja.

Kijewo Królewskie, 12.12.2019    Zapytanie Ofertowe - cześć 1  Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Św. Wawrzyńca 4 – część 1 – [...]

07.12.2019r. - zapytanie ofertowe zimowe utrzymanie dróg

07.12.2019 - zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2019/2020Zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 11.12.2019 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: [...]

Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb Klubu Seniora w Kijewie Królewskim

Kijewo Królewskie, 02.12.2019 r.Zapytanie OfertoweZamawiający: Gmina Kijewo KrólewskieNazwa zadania: Roboty budowlane dla potrzeb Klubu Seniora w Kijewie KrólewskimTermin realizacji: do 31.12.2019 r.Warunki płatności: do 7 [...]

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 7.1 RPO WK P

Treść zapytania: Prosimy o składanie ofert tylko w wersji papierowej!Rozstrzygnięcie:Gmina Kijewo Królewskie unieważnia postępowanie ofertowe. W związku z niskim poziomem cen za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej składa zamówienie z [...]

24.10.2019 - zapytanie ofertowe dotyczącego wykonania prac geodezyjnych dla Gminy Kijewo Królewskie

Zapytanie ofertowedotyczące wykonania prac geodezyjnych dla Gminy Kijewo Królewskie Termin składania ofert: 28.10.2019 r. do godz. 12:00 Treść zapytania: Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wykaz prac [...]

23.10.2019 r.-zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowena pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 060534 C Bajerze – Trzebczyk oraz 060535C Trzebczyk – Trzebcz Szlacheck"Termin składania ofert: 25.10.2019 r. do godz. 12:00Informacja o [...]

22.10.2019 r. zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pelletu

zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pelletu do kotłowni administrowanej przez Urząd Gminy w Kijewie KrólewskimTermin składania ofert: 29.10.2019 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: Załącznik nr 2 do Zapytania [...]

22.10.2019 r. zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę eko-groszku

zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę eko-groszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie KrólewskimTermin składania ofert: 29.10.2019 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: Załącznik nr 2 do Zapytania [...]

31.07.2019r. - zapytanie ofertowe na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kijewo Królewskie

Zapytanie ofertowena wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kijewo KrólewskieInformacja o wyborze oferty --Wójt Gminy Kijewo Królewskie-- [...]

24.07.2019r. -zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowena pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Przebudowa procesu oczyszczania ścieków w Naplu"Termin składania ofert: 25.07.2019 r. do godz. 13:00Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Załącznik nr 2 do [...]

Zapytanie ofertowe

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie  NIP: 875-148-47-58, tel/fax:  (56) 686 70 56, Adres e-mail: przetargi@kijewo.pl II. Cel zamówienia:  Celem [...]

16.07.2019 r. - zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowena pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś"Termin składania ofert: 18.07.2019 r. do godz. [...]

Remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Kijewie Królewskim

Kijewo Królewskie, 08.07.2019 r.Zapytanie OfertoweZamawiający: Gmina Kijewo KrólewskieNazwa zadania: Remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymiTermin realizacji: do 05.10.2019 r.Warunki płatności: do 14 dni po [...]

03.07.2019 r. - zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowena pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu"Termin składania ofert: 09.07.2019 r. do godz. 12:00Treść zapytania: [...]

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim - Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż przyschodowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych Termin składania ofert:  14.05.2019 r, do godz. 12:00Treść zapytania:   [...]

metryczka