Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 55) starsze obwieszczenia »Informacja o konsultacjach społecznych

20.09.2021

I etap konsultacji dotyczący realizowanych, projektowanych i planowanych inwestycji na terenie gminy Kijewo Królewskieobwieszczenie

18.11.2019

obwieszczenieobwieszczenie - zawiadomienie

15.11.2019

o wszczęciu postępowania administracyjnegoInformacja o wyniku przetargu, na zbycie działki nr 143/22, obręb Szymborno

29.10.2019

Informacja o wyniku przetargu, na zbycie działki nr 143/22, obręb SzymbornoOBWIESZCZENIE

14.10.2019

RGK.6733.3.2019.AŻobwieszczenie

01.10.2019

w sprawie wydania decyzji środowiskowejUstny przetarg na działkę nr 143/23, położoną w Płutowie

16.09.2019

Ustny przetarg na działkę nr 143/23, położoną w PłutowieObwieszczenie

10.09.2019

RGK.6733.3.2019.DBObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.08.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznegoWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

21.08.2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻYOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

17.07.2019

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany m.p.z.p. w części wsi Brzozowo (Br2)

12.07.2019

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany m.p.z.p. w części wsi Brzozowo (Br2Obwieszcenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.05.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - celu publicznegoObwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.04.2019

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoInformacja o wyniku przetargu na część działki, położonej w Kosowiźnie

30.04.2019

Informacja o wyniku przetargu na część działki, położonej w KosowiźnieObwieszczenie o uchwaleniu mpzp część wsi BrzozowoBr 4

10.04.2019

Obwieszczenie o uchwaleniu mpzp Br 4Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie w części dotyczącej wsi Kijewo Królewskie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego pla

05.04.2019

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie w części dotyczącej wsi Kijewo Królewskie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego plaObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 55) starsze obwieszczenia »