Wybory przedterminowe wójta

Wybory przedterminowe wójta

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Kijewo Królewskie, dn. 16.09.2021 r. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania Pełniący funkcję Wójta Gminy Kijewo Królewskie, zgodnie z art. 36 § 3 Kodeksu wyborczego, zawiadamia, że został [...]

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Kijewo Królewskie, zarządzonych na dzień 3 października 2021 r.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Kijewo Królewskie informuje, że pełnomocnicy wyborczy Komitetów Wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach [...]

metryczka