Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant I (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
nr sprawy: RGK.271.5.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 marca 2023  10:00

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy, wariant I (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
nr sprawy: RGK.271.4.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 kwietnia 2023  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)