Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie i rejestracja małżeństw

Podstawa prawna:Art. 76-80 oraz art. 89 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378.)Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz U. z 2023 r., poz. 2111)Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks [...]

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów

Podstawa prawna: Art. 44-51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2023 r. poz. 1378.) Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 09 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych [...]

metryczka