Ewidencja ludności

Ewidencja ludności

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie decyzją administracyjnąPodstawa prawna:Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1382 z późn. zm.),Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., [...]

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELPodstawa prawna:Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 [...]

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowegoPodstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 [...]

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowyPodstawa prawna:Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie [...]

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stałyPodstawa prawna:Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie [...]

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej PolskiejPodstawa prawna:Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RPPodstawa prawna:Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie [...]

Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP

Zameldowanie na pobyt stały obywatela RPPodstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 [...]

metryczka