Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (143)  |  Przetargi unieważnione (28)

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyprowadzonymi do granicy działek w miejscowości Brzozowo, gmina Kijewo Królewskie, powiat Chełmiński

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy, wariant I (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
nr sprawy: RGK.271.1.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania znajduje się pod adresem: ttps://kijewo.ezamawiajacy.pl/pn/kijewo/demand/notice/public/83528/details 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Udostępnianie dokumentów zamówienia, komunikacja, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://kijewo.ezamawiajacy.pl/pn/kijewo/demand/notice/public/83528/details

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (25 stycznia 2023, 10:14:09)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (24 lutego 2023, 14:26:30)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 696