zamówienie na:

Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant I (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
nr sprawy: RGK.271.5.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 kwietnia 2023  10:00
wynik postępowania: Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Udostępnianie dokumentów zamówienia, komunikacja, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://kijewo.ezamawiajacy.pl/pn/kijewo/demand/105489/notice/public/details

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Opublikował: Aleksandra Klimkiewicz (15 marca 2023, 11:47:05)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Klimkiewicz (11 kwietnia 2023, 12:58:12)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 776