Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2010 rok.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RSO-341-1/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Brodnicy z siedzibą w Brodnicy, Oddział Operacyjny w Chełmnie, ul. Grudziądzka 16, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100% 

zamówienie na:

Dostawa węgla, miału i ekogroszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/9/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Handlowa "Węglopol" Zofia Mucha - Wiesław Mucha Spółka Jawna, ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: oferta jest najkorzystniejsza - zawiera najniższą cenę na realizację zadania, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Komisję przetargową na podstawie kryterium wskazanego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG/GG 72241-2/10
wartość: 46.369,76 zł
termin składania ofert: 5 listopada 2010  14:00
wynik postępowania: Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

zamówienie na:

sprzedaż środka trwałego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny
nr sprawy: RSO-341/9/2010
wartość: 700,00 zł
termin składania ofert: 3 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. Nabywcą pojazdu został Pan Mariusz Błaszczyk. 

zamówienie na:

Utwardzenie terenu dróg wewnętrznych w osiedlu mieszkaniowym domków jednorodzinnych – Kijewo Królewskie, etap I

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/8/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 października 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "IZOBUD GARDEN" Józef Karpiński. Wiąg 107, 86-100 Świecie Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060521 C Napole - Żygląd działki nr 11/3, 39/1, obręb Napole

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/6/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Polna 113, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Doroszu Szlacheckim. Dobudowa pomieszczeń sanitarnych i magazynowych oraz kotłowni

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/5/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIOMAG Piotr Drążkowski, ul. Topazowa 7, 85-790 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG/GG.72241-2/10
wartość: 46.369,76 zł
termin składania ofert: 21 czerwca 2010  14:00
wynik postępowania: Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Kijewo Królewskie - Żygląd

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/3/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD, ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ciągu drogowym Nawra - Trzebcz Szlachecki - Wybcz na działkach nr 2, 157/1, 134, 146/3, 148/1 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1604 C Brzozowo - Nawra do skrzyżowania z drogą wojewódzką 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/2/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Kijewie Szlacheckim i Płutowie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/1/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Bolesław Orzechowski 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG/GG 72241-2/
wartość: 46.369,76 zł
termin składania ofert: 22 marca 2010  14:00
wynik postępowania: Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG/GG 72241-1/
wartość: 48.409,60 zł
termin składania ofert: 22 marca 2010  14:00
wynik postępowania: Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Zbigniew i Joanna Włoczewscy. Cena osiągnięta w przetargu 48.894,00 zł. 

zamówienie na:

Przebudowa kompleksu kulturalno - sportowego w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „PIK” Piotr Kwiatkowski, Kłódka 33, 86-318 Rogóźno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)