Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060523 C Szymborno - Wybudowanie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.9.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 października 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, za cenę ofertową brutto 373.453,78 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny oferty: cena - 100%  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6131.7.201.GG
wartość: 32.260,00 zł
termin składania ofert: 5 września 2014  14:00
wynik postępowania: Najwyższa wartość zaoferowana w przetargu 32 590,00 zł. Nabywcą nieruchomości został pan Józef Gdaniec. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych Bajerze - Trzebcz Królewski - Etap II.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.7.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń, za cenę ofertową brutto 419 575,74 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny oferty: cena - 100%  

zamówienie na:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 060534C Bajerze - Trzebczyk, Etap II.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.6.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń, za cenę ofertową brutto 449 656,25 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny oferty: cena - 100%  

zamówienie na:

Przetarg na catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SFP.271.1.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lipca 2014  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "Disco - Bar" Michał Dobrzalski Przysiersk ul. Tucholska 19 86 - 122 Bukowiec, za cenę ofertową brutto 4,43 zł/posiłek. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny oferty: cena - 100%  

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.5.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ROMEX Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 117, 87-100 Toruń, za cenę ofertową brutto 268 000,00 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny oferty: cena - 100%  

zamówienie na:

Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kijewo Królewskie w roku 2014

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2014
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ECO-POL sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz za cenę brutto: 16.953,00 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RSO.271.1.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 100 % 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6131.1.2014.GG
wartość: 35 146,00 zł (netto)
termin składania ofert: 11 marca 2014  14:00
wynik postępowania: Najwyższa wysokość zaoferowana w przetargu – 44 095,58 zł. Nabywcą nieruchomości został pan Andrzej Trzciński. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6131.2.2014.GG
wartość: 16 583,00 zł (netto)
termin składania ofert: 11 marca 2014  14:00
wynik postępowania: Najwyższa wysokość zaoferowana w przetargu – 20 601,09 zł. Nabywcą nieruchomości został pan Wiesław Szukała.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2013/2014.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.15.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: Cz. 1 Wybrana oferta: "Oaza" Zdzisław Jabczyński Brzozowo 109, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)