Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 roku

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RFK.271.1.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33 87 - 100 Toruń cena: 95775,43 Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza spełniająca warunki udziału w postępowaniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena 100% 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060508 C Watorowo - Małe Czyste.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.4.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 sierpnia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa - cena ofertowa brutto 367 219,43 zł., oferent udzielił 60 miesięcy gwarancji. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyniku oceny oferta uzyskała 100 pkt. przy zachowaniu kryterium oceny oferty: cena - 90,00 pkt., okres gwarancji - 10,00 pkt.  

zamówienie na:

Remont drogi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze gminnej nr 060501C Brzozowo - Osnowo, gmina Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.3.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 czerwca 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń - cena ofertowa brutto 584 330,60 zł., oferent udzielił 60 miesięcy gwarancji. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyniku oceny oferta uzyskała 100 pkt. przy zachowaniu kryterium oceny oferty: cena - 90,00 pkt., okres gwarancji - 10,00 pkt.  

zamówienie na:

Budowa oczyszczalni przydomowych w ramach Programu przydomowych oczyszczalni w Gminie Kijewo Królewskie - etap I

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.2.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 marca 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: KB Instalacje Krzysztof Bobrowski ul. Siewna 9/13, 94-250 Łódź - cena ofertowa brutto 1 622 597,91 zł., oferent udzielił 84 miesięcy gwarancji. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyniku oceny oferta uzyskała 100 pkt. przy zachowaniu kryterium oceny oferty: cena - 94,00 pkt., okres gwarancji - 6,00 pkt.  

zamówienie na:

Remont, modernizacja, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpiu, budowa placu zabaw w Dorposzu Szlacheckim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak, ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz - cena ofertowa brutto 167401,63 zł, oferent udzielił 60 miesięcy gwarancji. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wyniku oceny oferta uzyskała 100 pkt. przy zachowaniu kryterium oceny oferty: cena - 90 pkt., okres gwarancji - 10 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)