Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

REWITALIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W KIJEWIE KRÓLEWSKIM

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: "ŻARBUD" Michał Żarłok Korzeniewo ul. Jana III Sobieskiego 19 82-500 Kwidzyn za cenę brutto: 1 838.000,00 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy, termin realizacji 02.06.2021r. ; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 20 %, termin realizacji zamówienia - waga 20%.  

zamówienie na:

Najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Kijewie Królewskim z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: RSO.271.3.2020
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 maja 2020  14:00
wynik postępowania: Wybrana została następująca oferta: Joanna Elster Aleksandra Cieślak S.C., ul. Łączna 83, 87-100 Toruń. Miesięczna stawka czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej - 20,91 zł brutto, przeznaczenie - punkt apteczny. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)