Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy wariant I
nr sprawy: RGK.271.6.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 października 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Eltrix Wielgus Robert ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn za cenę brutto: część 1 zamówienia: 164017,24 zł., część 2 zamówienia: 173150,23 zł., część 3 zamówienia: 171751,48 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 55 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 20%, termin realizacji - 20%, wyposażenie dodatkowe - 5%.  

zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060537 C Trzebcz Królewski - Wybudowanie (0+000 - 0+980)

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy wariant I
nr sprawy: RGK.271.4.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 września 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber 87-140 Chełmża, ul. Głowackiego 20 za cenę brutto: 684.066,07 zł., Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 40% 

zamówienie na:

Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno-sportowego w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy wariant I
nr sprawy: RGK.271.5.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 września 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy w zakresie 1 części zamówienia: AB FACTOR Andrzej Borowski ul. Toruńska 300A, 85-880 Bydgoszcz za cenę brutto: 345.761,91 zł., okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 40% W zakresie 2 części zamówienia postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060552C Trzebcz Marianki do drogi gminnej nr 060548C

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy wariant I
nr sprawy: RGK.271.3.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber 87-140 Chełmża, ul. Głowackiego 20 za cenę brutto: 635.792,84 zł., Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 40% 

zamówienie na:

Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno-sportowego w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: RGK.271.1.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy w zakresie 3 części zamówienia: Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis Mełno 43, 86-330 Mełno za cenę brutto: 215.820,55 zł., okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - waga 40% W zakresie 1 i 2 części zamówienia postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)