Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej 060518 C 0+002,82 - 1+000 Kijewo Szlacheckie - wieś

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy, wariant I
nr sprawy: RGK.271.4.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.J. Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber, Daniel Szreiber 87-140 Chełmża, ul. Głowackiego 20 za cenę brutto: 1.107.084,28 zł., Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60%, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40%.  

zamówienie na:

Realizację projektu budowlano-wykonawczego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie” (wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury)

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie, Wójt Gminy Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy, wariant I
nr sprawy: RGK.271.2.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum - JPD KRUPIŃSKI PAWEŁ KRUPIŃSKI ul. Droga Kręta 2a, 86-300 Grudziądz & Uczestnik Konsorcjum - JPD SP. Z O.O. SP.K., ul. Droga Kręta 2a, 86-300 Grudziądz za cenę brutto: 10.267.000,00 zł., Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60 pkt, parametry techniczno-jakościowe - 40 pkt.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów typu laptop z systemem operacyjnym w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: podstawowy, wariant I
nr sprawy: RGK.271.1.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: ALLTECH Spółka Jawna Z.Pająk, A.Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock za cenę brutto: 216.696,48 zł., Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60%, długość okresu gwarancji jakości 40%. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)