Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: RIFZ.271.1.1.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 marca 2024  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania znajduje się pod adresem https://kijewo.ezamawiajacy.pl  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)