Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

06.11.2023r. – Konsultacje Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
rejestr zmian informacji

aktualizacja projektu programu współpracy
Data: 2023-11-08 07:42:37
Autor: Dorota Burdzel
aktualizacja projektu programu współpracy
Data: 2023-11-08 07:42:26
Autor: Dorota Burdzel
aktualizacja projektu programu współpracy
Data: 2023-11-08 07:41:30
Autor: Dorota Burdzel
dodano plik
Data: 2023-11-06 14:15:54
Autor: Dorota Burdzel
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »