Uchwała nr III/22/2015Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 11 lutego 2015zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie KrólewskimNa podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim przyjętego uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012 r., zmienionego uchwałą Nr XVIII/125/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

Uchwała nr III/22/2015
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 11 lutego 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim przyjętego uchwałą Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012 r., zmienionego uchwałą Nr XVIII/125/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.


Treść uchwały - pobierz (75kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Olek (3 marca 2015, 13:04:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446