Uchwała nr XXIV/191/2018Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 26 lutego 2018w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo KrólewskieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1)) w związku art. 9 ust. 3a oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.2)) w nawiązaniu do uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie

Uchwała nr XXIV/191/2018
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 26 lutego 2018


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1)) w związku art. 9 ust. 3a oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.2)) w nawiązaniu do uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie


Treść uchwały - pobierz (658kB) pdf
Załącznik nr 1 -
pobierz (5080kB) pdf
Załącznik nr 1A - pobierz (661kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz (661kB) pdf
Załącznik nr 2A -  pobierz (10240kB) plik i pobierz (9872kB) plik
Załącznik nr 3 - pobierz (280kB) pdf
Załącznik nr 4 - pobierz (491kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Małgorzata Olek (25 kwietnia 2018, 12:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 732