Uchwała nr VII/56/2019Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 września 2019w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2)Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 8, art. 15 i art. 29 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) po stwierdzeniu, iż nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie (uchwała Nr XXIV/191/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 lutego 2018 r.), Rada Gminy Kijewo Królewskie uchwala, co następuje:

Uchwała nr VII/56/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 września 2019


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 8, art. 15 i art. 29 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) po stwierdzeniu, iż nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie (uchwała Nr XXIV/191/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 lutego 2018 r.), Rada Gminy Kijewo Królewskie uchwala, co następuje:


Treść uchwały - pobierz (11423kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5335 z dnia 2019-10-08

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (8 października 2019, 11:04:59)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (30 października 2019, 09:03:51)
Zmieniono: Dodanie pozycji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 606