Uchwała nr IX/73/2019Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 grudnia 2019w sprawie przystąpienia Gminy Kijewo Królewskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób NiepełnosprawnychNa podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2192 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/73/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przystąpienia Gminy Kijewo Królewskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2192 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały - pobierz (179kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Paulina Baranowska (8 stycznia 2020, 13:55:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201