Uchwała nr XIV/113/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2019 rokart. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co nast ępuje:

Uchwała nr XIV/113/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2019 rok

art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co nast ępuje:


Uchwała Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2020 roku (178kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (6 lipca 2020, 11:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199