Uchwała nr XV/117/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 września 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 713 i 1378) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 471, 1086 i 1378), na wniosek Wójta Gminy Kijewo Królewskie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/117/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 września 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2)

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 713 i 1378) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 471, 1086 i 1378), na wniosek Wójta Gminy Kijewo Królewskie, uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie, z dnia 29 września 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br2) (1278kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (2 października 2020, 13:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66