NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/121/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 września 2020zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/121/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 września 2020


zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 września 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020. (2115kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4741 z dnia 2020-10-06

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (2 października 2020, 13:45:50)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (9 grudnia 2020, 08:26:44)
Zmieniono: Poz. w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483