NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/127/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na obszarze powiatu chełmińskiego art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)

Uchwała nr XVI/127/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na obszarze powiatu chełmińskiego

art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)


Pobierz treść uchwały (335kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 grudnia 2020, 12:03:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418