NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/129/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2021 rokart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz M.P. z 2020 r. poz. 164)

Uchwała nr XVII/129/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2021 rok

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz M.P. z 2020 r. poz. 164)


pobierz treść uchwały (555kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (9 lutego 2021, 10:24:54)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (9 lutego 2021, 10:30:32)
Zmieniono: numer uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 391