NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/136/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2021-2027art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r poz. 713 i 1378) oraz art 226, art. 227, art, 228, art, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Uchwała nr XVII/136/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2021-2027

art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r poz. 713 i 1378) oraz art 226, art. 227, art, 228, art, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)


pobierz treść uchwały (3398kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (9 lutego 2021, 10:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373