NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/237/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 listopada 2022w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, z 2022 r. poz. 24, 218, 1700 i 2185 oraz M. P. z 2022 r. poz. 118), art. 10 ust. 2 – 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764, 1700, 1812 i 1855) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/237/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, z 2022 r. poz. 24, 218, 1700 i 2185 oraz M. P. z 2022 r. poz. 118), art. 10 ust. 2 – 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764, 1700, 1812 i 1855) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642) uchwala się, co następuje:


pobierz treść uchwały (223kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Bukowska (9 marca 2023, 23:02:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191