NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/239/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 listopada 2022w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/239/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uchwala się, co następuje:


pobierz treść uchwały (228kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Bukowska (9 marca 2023, 23:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288