NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/242/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 listopada 2022w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512 ) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (MP poz. 731) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/242/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512 ) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (MP poz. 731) uchwala się, co następuje:


pobierz treść uchwały (221kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2022 r. poz. 6857 z dnia 2022-12-09

metryczka


Opublikował: Dorota Bukowska (9 marca 2023, 23:33:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308