Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 21.11.2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 21.11.2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 w biurze Rady Gminy Kijewo Królewskie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim.

5. Sprawa przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom ,,Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

6. Sprawa określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

7. Sprawa podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

8. Sprawa zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.

9. Sprawa uchwalenia Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

10. Sprawa zmiany MPZP w części wsi Kijewie Królewskim.

11. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Sprawa obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

13. Określenie stawek podatku od środków transportowych.

14. Sprawa zwiększenia opłaty targowej.

15. Sprawa dopłat do wody i ścieków.

16. Omówienie przesunięć budżetowych na 2023 r.

17. Sprawy bieżące.

18. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

   Janina Smoleń 

                                                                                                          

 

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (16 listopada 2023)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (16 listopada 2023, 14:14:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202