Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 19.12.2023r.


Zawiadamiam, że w dniu 19.12.2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Sali narad Urzędu Gminy Kijewo Królewskie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie.
 

 
                                                                                          
                       Proponowany porządek obrad:
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2023 rok.
5.    Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.
6.    Praca nad projektem budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2024 oraz Wieloletnią     Prognozą Finansową na lata 2024-2029.
7.    Propozycja zmiany  uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Kijewo Królewskie.
8.    Sprawa zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2024 rok.
9.   Omówienie sprawy zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
10.  Omówienie przesunięć budżetowych.
11.  Sprawy bieżące. 12.  Zakończenie posiedzenia.                                                                  
                                                                 Przewodnicząca Komisji
                                                               Janina Smoleń                   

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (14 grudnia 2023)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (15 grudnia 2023, 07:58:21)

Ostatnia zmiana: Lucyna Kuchmistrz (15 grudnia 2023, 13:59:51)
Zmieniono: aktualizacja porządku obrad

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 233