25.07.2014 r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 25.07.2014 r.
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki
i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kijewie Królewskim uchwały nr XXIV/161/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie oraz uchwały nr XXXI/205/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, w terminie do dnia 18.08.2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                                                                                   Wójt Gminy Kijewo Królewskie

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (25 lipca 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (25 lipca 2014, 11:02:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1743