Informacja o zaniżonej zawartości magnezu w wodzie przeznaczonej do spożycia.


     Wójt Gminy Kijewo Królewskie informuje, że w badaniach próbek wody przeprowadzonych w 2016 roku stwierdzono, zaniżoną ilość magnezu (poniżej 30 mg/l przy normie 30-125 mg/l). Badane próbki nieznacznie odbiegały od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
Niezgodność z normą jest niewielka, niemniej jednak magnez jest istotny w budowie kości oraz komórek, zwłaszcza komórek mięśni. Pomaga zachować równowagę systemu nerwowego i uczestniczy w budowie wielu enzymów. Przewlekły niedobór magnezu połączony ze zmniejszeniem jego stężenia w mięśniu sercowym, związany z niewystarczającą podażą, szczególnie z ubóstwem tego jonu w wodzie, może spowodować chorobę mięśnia sercowego. Niska zawartość magnezu w wodzie pitnej jest czynnikiem ryzyka dla chorób neuronu ruchowego i stanów przed rzucawkowych u kobiet w ciąży.                                                                            
                                                                           Wójt Gminy Kijewo Królewskie
                                                                                   Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Dorota Burdzel (31 października 2016)
Opublikował: Dorota Burdzel (31 października 2016, 11:30:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 898