31.12.2012 r. - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kultury i promocji

Kijewo Królewskie, dn. 31.12.2012 r.

Urząd Gminy w Kijewie Królewskim      
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax  (56)  686-70-56
Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kultury i promocji
w Urzędzie Gminy w Kijewie KrólewskimInformuję, że w wyniku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kultury i promocji w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim do zatrudnienia wybrany został kandydat:

  • Magdalena Pudło, zam. Płutowo

Uzasadnienie:

Pani Magdalena Pudło spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Została pozytywnie oceniona podczas procedury weryfikacyjnej.
Udzieliła wyczerpujących rzeczowych odpowiedzi na pytania zadane jej podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Charakter wykonywanej dotychczas pracy pozwala stwierdzić, że kandydat należycie będzie wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków służbowych.                                                                                          Wójt Gminy                                                                                         (-) mgr inż. Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (31 grudnia 2012)
Opublikował: Piotr Cichy (31 grudnia 2012, 13:30:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1907