15.02.2019 r. – Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady gminy

Urząd Gminy
Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

 
Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:  podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady gminy
w Urzędzie Gminy Kijewo KrólewskieInformuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie do zatrudnienia wybrany został kandydat:

Paulina Baranowska, zam. Kijewo Królewskie 


Uzasadnienie:

Pani Paulina Baranowska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 24.01.2019 r.
Wykazała się największym zasobem wiedzy merytorycznej i uzyskała największą liczbę punktów.
Posiada udokumentowany wymagany staż pracy zawodowej w jednostce administracji publicznej, predyspozycje i wysoką kulturę osobistą.
Charakter pracy wykonywanej dotychczas przez Panią Paulinę Baranowską pozwala stwierdzić, że kandydat należycie będzie wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków służbowych.  


Wójt Gminy   
(-) mgr inż. Mieczysław Misiaszek

Kijewo Królewskie, dn. 15.02.2019 r.Treść informacji pobierz (295kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (15 lutego 2019)
Opublikował: Dorota Bukowska (15 lutego 2019, 14:52:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569