2017

2017 | 2013 | 2012

2017

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim z dnia 20 lutego 2017 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim z dnia 20 lutego 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 19 marca 2017 r.do Rady Gminy Kijewo Królewskie w okręgu wyborczym na 10 bez [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim z dnia 20 lutego 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie zarządzonych na dzień 19 marca 2017 r.Treść [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej

KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Toruniuz dnia 27 grudnia 2016 r.w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie zarządzonych na dzień 19 [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 grudnia 2016 r.

KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Toruniuz dnia 27 grudnia 2016 r.w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających. [...]

Zarządzenie nr 438/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 438/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie. [...]

metryczka