2024

2024

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach organów jst zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Kijewo Królewskie informuje, że w dniu wyborów samorządowych, tj. 7 kwietnia 2024r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Kijewo Królewskie bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których, w dniu głosowania odbędą się dwa [...]

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może dokonywać pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona. Osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, do dokonania zgłoszenia, nie [...]

metryczka