2011

2023 | 2015 | 2011 | 2019

2011

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych - [...]

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Z a r z ą d z e n i e nr 25/2011Wójta Gminy Kijewo Królewskiez dnia 19 września 2011 r.Treść zarządzenia - . [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 7 września 2011r. ws. opisu granic okręgów wyborczych.

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Kijewo Królewskie dnia 7 września 2011 r.Treść obwieszczenia - [...]

metryczka