2023

2023 | 2015 | 2011 | 2019

2023

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 18 września 2023 r.

InformacjaKomisarza Wyborczego w Toruniu Iz dnia 18 września 2023 r.Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Kijewo [...]

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Miejsce i termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 15 września 2023 [...]

Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskie w sprawie przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym i wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskiez dnia 25 sierpnia 2023 r.w sprawie przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnymi wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat1. Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, [...]

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Wykaz miejsc na terenie Gminy Kijewo Królewskieprzeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Obwieszczenie PKW z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2023 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych [...]

metryczka