2024

2024 | 2019 | 2014

2024

Wykaz miejsc na terenie Gminy Kijewo Królewskie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów w wyborach do PE

Wykaz miejsc na terenie Gminy Kijewo Królewskieprzeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 [...]

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może dokonywać pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona. Osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, do dokonania zgłoszenia, nie [...]

metryczka