2019

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

2019

Sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne [...]

Sprawozdania za III kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowychplik do pobrania: Rb-N Kwartalne sprawozdanie o [...]

Sprawozdania za II kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowychplik do pobrania:  Rb-N Kwartalne sprawozdanie [...]

Sprawozdania za I kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: [...]

metryczka